ApolloBatteri                                                                  Standard syrebatteri (start og  lys)

Rent bly tørrcelle batteri med                                            Vanlig væske eller gel elektrolyte

Batteri konstruksjon                                     absorbert elektrolyte konstruksjon.                                   konstruksjon. Væskespill er helseskadelig

Fritt for syresøl, ikke helseskadelig.                                  for mennesker og miljø.

 

Vedlikeholdsfri universal tilkopling.                                   Vanlige blypoler. Trenger vedlikehold

Batteri poler                                                  Kan bruke både SAE eller flatkopling.                             da gasser og væsker forårsaker

Tørr- konstruksjonen gir ingen                                          korrosjon.

korrosjon på poler.

 

Tåler 400 100 % totale utladninger uten                         Klarer kun lave utladninger. Vil

Ut/opplading syklus                                      skade. Etter 500 totale utladninger er                                havarere fullstendig etter 3-5 100%

effekten fortsatt 80%.                                                       utladninger til 7.2 volt .

 

Ingen begrensning på  ladestrømsstyrken.                       Vanligvis en grense på 10 amp/time.

Oppladningstid                                             Et tomt 46 ampere/time batteri er i stand                            For rask ladning vil gi varig skade på

til å lades til 95% på 20 minutter, ved                                 batteriet.

bruk av en 100 amp lader.

 

Trenger liten reservekapasitet.                                         Trenger stor reserve kapasitet.

Reservekapasitet                                         Tynnplate teknologien med bruk av                                   Batteriet ikke vil starte en motor når

superrent bly, gjør at NorthStar kan bruke                        30% av reservekapasiten er oppbrukt

opp hele 70% av sin reserve og fortsatt

være i stand til å starte en motor.

 

Kan installeres I alle posisjoner unntatt                             Kan installeres kun i en stilling,

Installasjon                                                   oppned. Da batteriet ikke avgir farlige                               vannrett.

                                                                     gasser, kan det installeres innendørs.

 

Er registrert av UL som ikke farlig                                     Klassifiseres som farlig gods.

Sikkerhet                                                      gods. (UL standard 924 og 1778.)

                                                                     Lett å resirkulere.

 

Kan oppbevares i mer enn 2 år ved 25                             Må lades for hver 6-10 uker.

Holdbarhet                                                    grader C og fortsatt har 50% reservekapasitet.


 


Kontakt oss for ytterligere opplysninger

 

 

 

 

replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords