ApolloBatteri ligger rett over elven for N. Eiker kirkegård. Fra Oslo lønner det seg å ta den nye veien E134 fra Drammen som går i tunnel og ta av første avkjørsel. Du kommer da til en rundkjørsel, ta av første avkjørsel og du kommer da til en rundkjørsel. Ta 3. av-kjørsel under jernbanebroen. Du kommer til en ny rundkjørsel og her tar du av 2. av-kjørsel og kjører mot Drammen, ikke ta av første vei som går til Konnerud. På veien til Drammen kjører du ca. 400 meter og tar av til venstre ned Papyrusveien. Når du kom-mer over jernbanelinjen så er det inn til venstre på Papyrusfabrikken.  ApolloBatteri finner du på inngang "F"
Kontakt oss for ytterligere informasjon
 


 


 

 

 

 

replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords