MULTI XS 7000
8-stegs helautomatisk

Primärswitchad
batteriladdare för
alla 12 V bly-syra batterier, 40-500 Ah.


 

 

EGENSKAPER/FÖRDELAR
8-stegs helautomatisk
Återupplivar, laddar, kontrollerar och underhåller praktiskt taget alla typer av 12 V bly-syra batterier (WET, MF, AGM och GEL) från 40 Ah till 500 Ah.
Avsulfateringsläge med pulser.
Mjukstart för djupt urladdade batterier.
Rekonditionering med kontrollerad toppladdning återställer kapaciteten hos ett djupt urladdat batteri.
Underhållsladdning med pulser ger batteriet bästa prestanda och livslängd.
Supply-läge för användning som spänningsaggregat, batteribackup (UPS) eller float-underhåll.
Laddar även nästan helt tomma batterier.
Temperaturkompensation för att alltid erhålla optimal laddspänning.
Låg backström, lågt rippel och inspänningsoberoende (170-260 V).
Kan vara ansluten i månader, idealisk för säsongsfordon.
Kompakt design med fästhål för fast montage.
2 års garanti mot tillverkningsfel.

SÄKERHETSFÖRDELAR
Elektroniksäker, normalt behöver du inte koppla bort batteriet från fordonet vid laddning.
Minimal gasbildning och ett patentsökt gnistskyddssystem.
Skyddad mot kortslutning och polvändning.
Vattenskyddad (IP44) och godkänd för utomhusbruk.
Temperaturskyddad.
S-märkt och testad av SEMKO AB, överensstämmer med följande standarder:
EN60335-1, EN60335-2-29 enligt villkoren i direktiv 73/23/EEC med tillägg av 93/68/EEC och EN55022, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN55014-2 enligt villkoren i direktiv 89/336/EEC med tillägg av 92/31/EEC och 93/68/EEC.

 

 

LADDNINGSKARAKTÄRISTIK
MULTI XS 25000 laddar och analyserar i åtta helautomatiska steg.
 

1. Avsulfatering kör en komplett laddningscykel inom bråkdelen av en sekund. Cykeln repeteras under hela avsulfateringssteget. Varje cykel återvinner en del av blysulfatet till användbart material.
 

2. Mjukstart testar batteriets kondition. Mjukstarten är nödvändig för djupt urladdade batterier. Laddningen börjar med reducerad ström (max 10 A) under 4 h tills spänningen når 12 V.
 

3. Bulk är huvudsteget där det mesta av laddningen sker (80%). Laddaren levererar maximal ström (25 A) tills polspänningen har stigit till inställd nivå (eller i max 20 h).
 

4. Absorbtion färdigladdar upp till praktiskt taget 100% med konstant ström (14,4 V i 25 °C). Strömmen sjunker tills 4 h efter att spänningen har nått 3 A (under maximalt 12 h).

5. Analys gör ett kort avbrott i laddningscykeln där laddaren analyserar spänningsfall, testar självurladdning. Spänningen hos ett defekt batteri sjunker snabbt. Laddningscykeln stoppas med en varningsindikering om spänningen sjunker till 12,6 V i 2 minuter.
 

6. Recond används för att återställa djupt urladdade fritt ventilerade batterier, rekonditionering av djupt urladdade batterier med skiktad syra. Spänningen stiger (till max 15,9 V) med reducerad ström (5 A) under en begränsad tidsperiod (4 h), eller under 30 minuter. Den högre spänningen tillåter batteriet att börje gasa, vilket skapar en omrörning av syran som är bra för både batteriets kapacitet och livslängd. Under denna fas kan batteriet avge explosiva gaser.

7. Float är underhållsladdning med konstant spänning, vilket håller batteriet 100% laddat. I normalt laddningsläge är float tidsbegränsat (max 10 dagar) medan supplyläget är obegränsat.
 

8. Puls är underhållsladdning för maximal batterilivslängd. Laddningen varierar mellan 95% och 100%. Batteriet får en puls som startar en ny laddcykel när spänningen sjunker till inställd nivå. Detta håller batteriet i perfekt kondition när det inte används. Laddaren kan vara ansluten månader i sträck och håller dina batterier i trim.


 

Laddkurva
Användningen av MULTI XS 25000 ger optimal livstid och driftssäkerhet av batteriet.

BATTERITYPER OCH INSTÄLLNING
MULTI XS 25000
kan enkelt ställas in för olika typer av bly-syra batterier och förhållanden.
MULTI XS 25000 laddar batterier av olika storlek, från 40 Ah till 500 Ah.

TEMPERATUR SKYDD
För att skydda laddaren mot överhettning, är
MULTI XS 25000 utrustad med effektbegränsning. Vid förhöjd omgivningstemperatur reduceras uteffekten. Effekten reduceras också om laddaren oavsiktligt skulle bli övertäckt. På detta sätt är laddaren skyddad från skada. Laddaren fortsätter att fungera, men med lägre uteffekt. När sedan omgivningstemperaturen sjunker, ökar effekten automatiskt igen.

TEMPERATURKOMPENSATION
MULTI XS 25000
har en sensor som automatiskt justerar laddspänningen om temperaturen avviker från +25 °C. Högre temperatur sänker spänningen och lägre temperatur höjer spänningen. Temperaturen mäts bäst på, eller väldigt nära batteriet. Sensorn ska därför placeras så nära batteriet som möjligt vid laddning. Sensorkabeln kan förlängas eller förkortas med samma funktionalitet.

TEKNISKA DATA      

 

 

MODELL MULTI XS 25000 - 12 V
SPÄNNING IN AC 170-260 VAC, 50-60 Hz
SPÄNNING UT Nominell: 12 V
LADDNINGSSPÄNNING 14,4 V
LADDNINGSSTRÖM 25 A max
STRÖM 2,9 A rms (vid full laddström)
BACKSTRÖM* <2 Ah per månad
STRÖMRIPPEL** <4 %
OMGIVNINGSTEMPERATUR -20 °C till +50 °C, uteffekten reduceras automatiskt vid högre temperatur.
KYLNING Fläkt
TYP AV LADDARE Åttastegs, helautomatisk.
TYP AV BATTERIER Alla typer av 12 V bly-syra batterier (WET, MF, AGM och GEL).
BATTERIKAPACITET 40-500 Ah
DIMENSIONER (L x B x H) 235 x 130 x 65 mm
KAPSLINGSKLASS IP 44 (Utomhusbruk)***
VIKT 1,4 kg
*) Backström är den ström som laddaren tömmer batteriet med om inte väggkontakten är ansluten.

**) Ripplet beskriver hur mycket störningar det är på ström och spänning. En linjär laddare har ett högt strömrippel som värmer batteriet och förkortar batteriets livslängd. Spänningsrippel kan skada annan utrustning som är ansluten till batteriet.
MULTI XS 25000 levererar spänning och ström med mycket lågt rippel. Batteriet får lång livslängd och det är ingen risk att annan elektronik som är ansluten till batteriet skadas.

***) IP 44 kan inte garanteras om inte laddaren placeras med ovansidan eller långsidan uppåt.


TIDSÅTGÅNG FÖR BULKLADDNING
 
BATTERISTORLEK
(Ah)
TID TILL ~80% LADDNING
(h)
60 2
100 3
225 7
500 16

 

KOMPAKT DESIGN MED FÄSTHÅL FÖR FAST MONTAGE       
 
Ritning


UTRUSTNING
MULTI XS 25000 levereras med:
Nätsladd, 2m lång med kontakt.
Batterikabel med polklämmor, 2m lång och färgkodad för enkel +/- identifikation.
 

 


 

 

 

 

replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords